Συνέδρια, Ημερίδες, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Παρουσίαση Διεθνών και Εθνικών Διοργανώσεων και Εκδηλώσεων σχετικά με

  • Την παραγωγή ελαιολάδου και τη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων
  • Τη διαχείριση αποβλήτων διαφόρων κατηγοριών
  • Το Περιβάλλον (κυρίως εδαφικά και υδατικά συστήματα)
  • Τον περιβαλλοντικό έλεγχο, τις δράσεις και τις καινοτομίες

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της σελίδας περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες διοργανώσεων :

  1. Την παραγωγή ελαιολάδου και τη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων
  2. Τη διαχείριση αποβλήτων και την ποιότητα του περιβάλλοντος γενικότερα
  3. Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Για την παρουσίαση αντίστοιχων διοργανώσεων από την ιστοσελίδα του PROSODOL στείλτε τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.