Διεθνείς και Εθνικές Διοργανώσεις για το Περιβάλλον και τη Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

  • WWPR 2012 – Η International Water Association διοργανώνει συνέδριο για τον καθαρισμό και την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων, 28-30 Μαρτίου 2012, Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος του συνεδρίου είναι η συνάντηση όλων όσων η έρευνα ή οι επαγγελματικές / καθημερινές δραστηριότητες έχουν σχέση με τον καθαρισμό και την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων σε οποιαδήποτε τοποθεσία και για οποιονδήποτε σκοπό. Website: http://www.wwpr2012.gr/
  • 50th ECSA Conference: Η επιστήμη του σήμερα για τη διαχείριση του αύριο, 3-7 Ιουνίου 2012, Βενετία, Ιταλία. Ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, διαχειριστές περιβάλλοντος αλλά και φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα, να αναπτύξουν συνεργασίες και να προτείνουν νέες ιδέες αποσκοπώντας στην απόκτηση γνώσης σχετικά με τα θαλάσσια, παράκτια και ενδιάμεσα συστήματα, την ενημέρωση σχετικά με τεχνολογίες αιχμής και την εκτίμηση των περιορισμών της επιστήμης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Website: http://www.estuarinecoastalconference.com
  • Αστική Περιβαλλοντική Ρύπανση – Κατασκευή Υγιών Βιώσιμων Πόλεων, 17-20 Ιουνίου 2012, Άμστερνταμ, Ολλανδία. Τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν: Νέες πληροφορίες σχετικά με τα αστικά περιβάλλοντα και τις λειτουργίες, Προβλήματα ρύπανσης και πιθανές λύσεις, Προβλήματα υγείας και πιθανές λύσεις, Ρόλος της βλάστησης στη μετρίαση της αστικής ρύπανσης και των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων, Καινοτόμες μέθοδοι για την αντιμετώπιση του αστικού άγχους. Website: http://www.uepconference.com/
  • 4th Διεθνές Συνέδριο EUROSOIL 2012: Η εδαφολογία προς όφελος της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος, 2-6 Ιουλίου 2012, Bari, Ιταλία. Σκοπός του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της ECSSS (European Confederation of Soil Science Societies) είναι να να ασχοληθεί με διάφορες όψεις της σύγχρονης εδαφολογίας και να προσφέρει εύρος ευκαιριών για τη διερεύνηση πολλών επίκαιρων προβλημάτων. Website: http://www.eurosoil2012.eu/
  • Ecosummit 2012 – Οικολογική βιωσιμότητα, 1-5 Οκτωβρίου 2012, Columbus, USA. Για πρώτη φορά σε συνεδριακό επίπεδο, οι φορείς Ecological Society of America (ESA), International Association for Ecology (INTECOL) και Society for Ecological Restoration International (SER), συνεργάζονται ώστε να συναντηθούν κορυφαίοι επιστήμονες του τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών και να συνδιαλεχθούν με κύριο θέμα συζήτησης την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του πλανήτη. Website: http://www.ecosummit2012.org/