Στρατηγικές για τη βελτίωση και την προστασία της ποιότητας των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες.

Το Έργο PROSODOL

Το έργο LIFE PROSODOL, ένα από τα καλύτερα έργα της Ευρώπης για το 2014

 

Σε ειδική τελετή στις Βρυξέλες το PROSODOL βραβεύτηκε ως ένα από τα καλύτερα έργα για το Περιβαλλον τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2014.

Monitoring System tool

PROSODOL developed specific tools for the monitoring of OMW disposal areas which can be used by individuals, scientists, local/regional/governmental authorities. 

The Monitoring Tools is suitable for individual mill owners and can be downloaded by selecting the following link:

Καινοτομίες

Εκτός από την προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας για την ορθότερη διαχείριση των αποβλήτων της ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας, σημαντική είναι και η συμβολή των ιδιωτών (επιστημόνων, ιδιοκτητών, κ.α) στην επίλυση του προβλήματος.

Κατά το παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν αναπτυχθεί παραγωγικές διαδικασίες ή έχουν βελτιωθεί στάδια της ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας με σκοπό την ελάττωση των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων και την επεξεργασία τους πριν την τελική διάθεση.

Η Ημερίδα του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών για τα απόβλητα των ελαιουργείων - 2009

Στις 4 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ημερίδα με θέμα "Παραγωγή ελαιολάδου και διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες-Παρουσίαση του έργου LIFE-PROSODOL".

Υλικό Διάχυσης (Βίντεο, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ)

Το έργο PROSODOL περιλαμβάνει και πρόκειται να εφαρμόσει μία καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας, των άμεσα ενδιαφερομένων καθώς και του κοινού. Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας δημιουργήθηκε διαφημιστικό υλικό το οποίο διανεμήθηκε και αναρτήθηκε στα ινστιτούτα και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο.

Διεθνείς και Εθνικές Διοργανώσεις για το Περιβάλλον και τη Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

  • WWPR 2012 – Η International Water Association διοργανώνει συνέδριο για τον καθαρισμό και την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων, 28-30 Μαρτίου 2012, Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος του συνεδρίου είναι η συνάντηση όλων όσων η έρευνα ή οι επαγγελματικές / καθημερινές δραστηριότητες έχουν σχέση με τον καθαρισμό και την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων σε οποιαδήποτε τοποθεσία και για οποιονδήποτε σκοπό.