Καινοτομίες

Εκτός από την προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας για την ορθότερη διαχείριση των αποβλήτων της ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας, σημαντική είναι και η συμβολή των ιδιωτών (επιστημόνων, ιδιοκτητών, κ.α) στην επίλυση του προβλήματος.

Κατά το παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν αναπτυχθεί παραγωγικές διαδικασίες ή έχουν βελτιωθεί στάδια της ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας με σκοπό την ελάττωση των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων και την επεξεργασία τους πριν την τελική διάθεση.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τέτοιες διαδικασίες όπως εστάλησαν από τους δημιουργούς τους.

Σημ. Οι δημιουργοί-εφευρέτες των διαδικασιών που παρουσιάζονται φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του προϊόντος τους. Η ιστοσελίδα φιλοξενεί τις προσπάθειες ως συμβολή στην καινοτομία και μόνον. Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε από τους υπεύθυνους δημιουργούς-εφευρέτες.


1. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων με Ανακύκλωση και Εκμετάλλευση.

Από τον κ. Μιλτιάδη Τζουγανάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό T.E.

Η  Μέθοδος Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων με Ανακύκλωση και Εκμετάλλευση, άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά από το 1994  και δοκιμάστηκε επιτυχώς, το διάστημα κατά το οποίο ο δημιουργός της ήταν Διευθυντής και υπεύθυνος λειτουργίας της ΚΑΤΕΔΥΡ (Κοινοπραξίας Αναπτύξεως Της Ελαιοκομίας Δυτικού Ρεθύμνου).

Η μέθοδος βασίζεται:

1. στην άμεση ανακύκλωση των παραγομένων υγρών ελαιοποίησης (λιοζούμι), για την αντικατάσταση του νερού αραίωσης της άλεσης και

2. στην διοχέτευση σε κλειστές μεταλλικές δεξαμενές, των εναπομεινάντων υγρών αποβλήτων, προκειμένου αφού συγκεντρωθούν σε μονάδες επεξεργασίας (π.χ. πυρηνελαιουργεία) να μετατραπούν σε βιοκαύσιμο.

Με την μέθοδο αυτή λειτούργησε επί 4 χρόνια το ελαιουργείο της ΚΑΤΕΔΥΡ ( 1999-2002), παράγωντας και διακινώντας στις μεγαλύτερες εταιρείες, ελαιόλαδο άριστης ποιότητας, επιτυγχάνοντας σε πρώτο στάδιο ελάττωση κατά 60% στα παραγόμενα απόβλητα. Όσο αφορά όμως τo δεύτερο στάδιο, δεν κατέστη ακόμη δυνατή η δοκιμή του. 

  Η μέθοδος αυτή :

 • είναι απλή και άμεσα εφαρμόσιμη
 • έχει ελάχιστο κόστος εγκατάστασης και μηδενικό κόστος λειτουργίας 
 • επιφέρει δραστική μείωση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων
 • αυξάνει την ποσότητα του παραγόμενου ελαιολάδου (1-2%)
 • βελτιώνει την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου (οι πολυφαινόλες δεν απομακρύνονται με το νερό της αραίωσης από το ελαιόλαδο)
 • παράγει πλήρως εμπορεύσιμη και επεξεργάσιμη ελαιοπυρήνα
 • επιφέρει 90 % ελάττωση στη κατανάλωση νερού
 • δίνει τη λύση ώστε ένα ρυπογόνο απόβλητο να έχει μια συνολική αλλά και οικονομικά ωφέλιμη διαχείριση

Διάγραμμα ροής λειτουργίας ελαιοτριβείου χωρις ανακύκλωση

Διάγραμμα ροής λειτουργίας ελαιοτριβείου με ανακύκλωση

Πληροφορίες : Μιλτιάδης Τζουγανάκης, Επισκοπή Ρεθύμνου-74055 Ρέθυμνο. Τηλ. 28310 61159, e-mail : m-tzoug@hotmail.com

 

2.Eco Olive Cleaner - Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων

Από τους Άγγελο και Δημήτρη Αβέρη

Οι αδελφοί Άγγελος και Δημήτριος Αβέρης κατάγονται από την Χαλκιδική και δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ελαιοτριβείου από το 1985. Παράλληλα με τη λειτουργία του ελαιοτριβείου τους, το 1985 ξεκίνησαν και τους πειραματισμούς για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων της μονάδας. Το 1987-1988 δοκιμάστηκε η βιολογική μονάδα. Το 1992-1993 το σύστημα φιλτραρίσματος. Το 2007-2008 μπήκε σε πειραματική εφαρμογή το δονούμενο κυκλικό κόσκινο με το οποίο μετά από πολλές τροποποιήσεις κατάφεραν να απομακρύνουν τα στερεά υπολείμματα (πολτό ελιάς) που παρασύρονται στα νερά του ντεκάντερ. Έτσι, τα αδέλφια Αβέρη κατάφεραν να δημιουργήσουν το eco olive cleaner και να πατεντάρουν την μέθοδο.

Η χρήση του eco olive cleaner έχει πολλά και σημαντικά οφέλη:

 • Χαμηλό Κόστος αγοράς και έυκολη τοποθέτηση, εντός του ελαιοτριβείου (10 τ.μ. )
 • Απομάκρυνση κατά 99% των στερεών (πολτός ελιάς) ταυτόχρονα με την ελαιοποίηση.
 • Παραγωγή 50 έως 140 κιλών πολτού ελιάς ανά τόνο κατσίγαρου, με περιεκτικότητα 8-10% σε λάδι (αποδεκτός για επεξεργασία σε πυρηνουργείο).
 • Αύξηση του παραγόμενου ελαιοπυρήνα του ελαιοτριβείου, κατά 20 έως 35% .
 • Στις δεξαμενές επίπλευσης παγιδεύεται ελάχιστη ποσότητα λαδιού.
 • Κατά την παραμονή του κατσίγαρου στις δεξαμενές καθίζησης δε σχηματίζεται ίζημα, συνεπώς μειώνεται η δυσοσμία και γίνεται ευκολότερη η εξάτμιση.
 • Το νερό με ελάχιστα πλέον αιωρούμενα στερεά και απαλλαγμένο από λάδι, θα μπορούσε, υπο προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθεί στην άρδευση καλλιεργειών.
 • Το νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην τροφοδότηση του ντεκάντερ με μείωση του απαιτούμενου νερού κατά τη διαδικασία ελαιοποίησης κατά 50% τουλάχιστον.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.ecoolivecleaner.com/