Αλμπένγα, Λιγκούρια

Μια επιπλέον μικρότερη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος βρίσκεται στην Λιγκούρια (Liguria) στην επαρχία της Σαβόνας (Savone) κοντά στην πόλη Αλμπένγα (Albenga) της Ιταλίας. Η επαρχία έχει συνολική έκταση 1.545 km2, περιλαμβάνει 69 δήμους και έχει πληθυσμό περίπου 300.000 κατοίκων. Ο αγροτικός τομέας της περιοχής εξειδικεύεται στην αμπελουργία, στην ελαιοκομία και στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Η ελαιοκομία έχει ενθαρρυνθεί και προωθηθεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών χάρη στη λήψη συγκεκριμένων και ειδικών διοικητικών και πολιτικών μέτρων τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση/αναδόμηση των πολλών καλλιεργήσιμων εκτάσεων αλλά και των ελαιοτριβείων της περιοχής. Στην επαρχία της Σαβόνας υπάρχουν 50 ενεργά ελαιοτριβεία ενώ 10 από αυτά είναι πιστοποιημένα για την παραγωγή ελαιολάδου με ονομασία προέλευσης. Οι παραδοσιακοί τρόποι διάθεσης των μη επεξεργασμένων αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περιοχή περιλαμβάνουν: διάθεση στο έδαφος (κυρίως στις περιοχές όπου καλλιεργούνται ελαιόδεντρα), διάθεση στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης (όπου επιτρέπεται από τον αρμόδιο δήμο), και μετατροπή των αποβλήτων σε εύκολα κομποστοποιούμενα υλικά με σκοπό την παραγωγή θερμότητας.